• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    وحدت و رفع تبعیض خط استراتژیک گفتمان انقلاب اسلامی است

    گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات فقهی اسلام  به رهبری امام خمینی (ره) نقطهٔ عطفی بود بر احیای تداوم خط اسلام و حیات دین و امت اسلامی که روح توحید، وحدت، همگرایی و همدلی به‌واسطهٔ دین خدا در آن موج می‌زند.

    • ۱۱:۱۰,چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

  • وحدت و رفع تبعیض خط استراتژیک گفتمان انقلاب اسلامی است