• پیگیری مطالبات به سبک دانشجویان دکتری؛

    ماجرای تشکیل یک کمپین دانشجویی با بیش از ۴۰۰۰ عضو +تصاویر

    کمپین دانشجویان دکتری که از خردادماه امسال در تلگرام شکل‌گرفته است، اصلی‌ترین مطالبات آن‌ها را منعکس و اخباری پیرامون فعالیت‌های اعضای این کمپین دانشجویی منتشر کرده‌ایم.

    • ۱۱:۲۶,چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

  • ماجرای تشکیل یک کمپین دانشجویی با بیش از ۴۰۰۰ عضو +تصاویر