• تولیت آستان قدس رضوی:

  حمایت از بخش خصوصی سبب رونق تولید می شود

  تولیت آستان قدس رضوی بابیان اینکه در جهت پیشرفت باید به کارآفرینی و اشتغال توجه داشته باشیم، گفت: باید بخش خصوصی ازلحاظ مالی و مادی و توانمندسازی حمایت شوند که متأسفانه به این موضوع توجه نمی‌شود.

  • ۲۰:۰۹,چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

 • حمایت از بخش خصوصی سبب رونق تولید می شود
 • مشاور عالی و حقوقی خانه صنعت کشور:

  صنعت و تولید و اشتغال کشور با بخش خصوصی تقویت می‌شود

  مشاور عالی و حقوقی خانه صنعت کشور در خراسان شمالی بر تقویت حمایت قضایی بیشتر برای توسعه صنعت و تولید و اشتغال کشور با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی تأکید کرد.

  • ۱۲:۳۸,چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

 • صنعت و تولید و اشتغال کشور با بخش خصوصی تقویت می‌شود