• واسطه‌گری وزیر سابق برای یک شرکت خصوصی

    یکی از ژنرال‌های بازنشسته دولت یازدهم در اقدامی عجیب چند شب پیش مدیرعامل یکی از شرکتهای خصوصی و نورچشمی را در یک رانت آشکار به دیدار وزیر جدید مهم‌ترین وزارتخانه کشور برده است.

    • ۱۳:۲۴,پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

  • واسطه‌گری وزیر سابق برای یک شرکت خصوصی