• رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر بجنورد:

    نرخ کرایه تاکسی بجنورد 9 درصد افزایش می‌یابد

    رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد نرخ کرایه تاکسی این شهر 9 درصد افزایش می‌یابد.

    • ۱۳:۰۲,پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

  • نرخ کرایه تاکسی بجنورد 9 درصد افزایش می‌یابد