•     در جلسه تاج زاده و حجاریان با خاتمی چه گذشت؟ + جزییات طراحی علیه دولت  

     در این جلسه تاج زاد نیز انتقادات تندی نسبت به دولت مطرح می کند و می گوید: "در مورد حصر دولت حساب شده با ما بازی می‌کند و نیروهای امنیتی آنها کاملا وارد یک پروسه امنیتی شده‌اند. اصلا من به آشنا مشکوکم؛ امام صادقی بوده و الان دوباره دارد به لایه‌های امنیتی حاکمیت نزدیک می‌شود برای این که خودش را تبرئه کند و بعد از 4 سال پرونده‌ای نماند و همچنان بتواند در حاکمیت باشد."

    • ۱۲:۵۲,شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

  •       در جلسه تاج زاده و حجاریان با خاتمی چه گذشت؟ + جزییات طراحی علیه دولت