• نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد:

    سیزدهمین جشنواره تأسیس استان خراسان شمالی برگزار می‌شود

     نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره سالروز تأسیس استان خراسان شمالی در روز جمعه سوم شهریورماه با پیاده‌روی مردم این استان به سمت پارک ملی بش قارداش شهر بجنورد برگزار می‌شود.

    • ۱۴:۱۴,پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

  • سیزدهمین جشنواره تأسیس استان خراسان شمالی برگزار می‌شود