• فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی :

    امربه‌معروف و نهی از منکر تنها مختص به عفاف و حجاب نیست

       فرمانده سپاه جوادالائمه (ع)خراسان شمالی گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر تنها مختص به عفاف و حجاب نیست بلکه ضرورت دارد در راستای حاکمیت ارزش‌ها، اقتصاد مقاومتی و سایر موارد نیز پرداخته شود.

    • ۱۷:۵۹,شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

  •  امربه‌معروف و نهی از منکر تنها مختص به عفاف و حجاب نیست