• تضاد منافع مناطق آزاد با منافع ملی در اقتصاد

    درحالی‌که انتظار می‌رفت مناطق آزاد به‌عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات عمل کنند اما امروز نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند «قاچاق»، «فرار مالیاتی» و «واردات بی‌رویه» سخت گریبان گیر این مناطق شده است.

    • ۱۳:۱۵,یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

  • تضاد منافع مناطق آزاد با منافع ملی در اقتصاد