• پدیده‌ای نوظهور در بین نوجوانان

    خون‌بازی، آرامش یا پریشانی؟

    متأسفانه چندی است که عملی تحت‌عنوان «خون‌بازی» میان نوجوانان رواج پیداکرده است. این افراد به دلیل قرار گرفتن در وضعیت بحرانی و شرایط پریشانی و تشویش فکری، جهت التیام آلام خود، دست به این کار می‌زنند.

    • ۱۲:۰۷,دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

  • خون‌بازی، آرامش یا پریشانی؟