• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  دین‌داری و معنویت فزاینده برکت پیوند عمیق فلسفه‌ی نهضت عاشورا با اصل انقلاب است

  انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلام بود، انقلاب ارزش‌ها بود که خاستگاه خود را از قیام حسینی وام گرفته است. نهضت عاشورا به دلیل ماهیت اسلام‌خواهی و ستم‌ستیزی‌اش همواره الهام‌بخش قیام‌ها و انقلاب‌های ارزشی و معنوی بوده و به برکت نهضت عاشورا فرهنگ مبارزه‌ی مستمر با باطل فرهنگ شهادت، آزادگی، شرف، عزت‌نفس اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر ادامه داشته است.

  • ۱۸:۲۷,یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶

 • دین‌داری و معنویت فزاینده برکت پیوند عمیق فلسفه‌ی نهضت عاشورا با اصل انقلاب است
 • امام حسین (ع) مبدا، مقصد و راه

  این بحث درباره امام حسین (ع) در قالب سه جزء مطرح می‌شود و آن سه جزء امام حسین، مبدا، مقصد و راه هستند. مبدا، مقصد و راه بودن به این معناست که امام‌حسین‌(ع) در طول توحید قرار می‌گیرد. یعنی در همان راهی که خداوند امر فرمودند «ان تقوموا لله مثنی و فردی» قرار می‌گیرند.

  • ۱۶:۵۷,سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

 • امام حسین (ع) مبدا، مقصد و راه