• عزیزی

    دولت از عملکرد استاندارخراسان شمالی رضایت دارد  

      رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت از عملکرد آقای صالحی استاندارخراسان شمالی رضایت دارد گفت: در دیداری با آقای رحمانی فضلی، از ایشان درخواست داشتم تا آقای صالحی جزو مدیرانی که تغییر می‌کنند، نباشد.

    • ۰۹:۲۶,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  •  دولت از عملکرد استاندارخراسان شمالی رضایت دارد