• علی اکبری:

    استیضاح ربیعی هم‌اکنون نیز ارزشمند و دارای منفعت است

    نماینده مردم 5 شهرستان استان در مجلس در خصوص استیضاح وزیر کار گفت: نمایندگان اعتقاددارند که استیضاح ربیعی هم‌اکنون نیز ارزشمند و دارای منفعت است چراکه حتی اگر ما بخواهیم این مسئله را در مقیاس محلی موردبررسی قرار دهیم، این بررسی را می‌توان الگویی برای کل کشور در نظر گرفت.

    • ۰۹:۱۳,پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

  • استیضاح ربیعی هم‌اکنون نیز ارزشمند و دارای منفعت است