• تاکتیک این روزهای اصلاح طلبان

  احمدی نژاد را به جان اصولگرایان بنداز!

  سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن. امری که در قبال آیت الله مصباح یزدی پیگیری شد تا وی را به عنوان بزرگترین و عمده ترین روحانی بلندپایه طرفدار احمدی نژاد به چالش بکشند. درگیری طرفداران آیت الله و طرفداران احمدی نژاد و در ابعاد بزرگتر، درگیری اصولگرایان و احمدی نژادی ها، می تواند بستر مناسبی را فراهم کند تا اصلاح طلبان از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرند.

  • ۱۰:۰۵,سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

 • احمدی نژاد را به جان اصولگرایان بنداز!
 • نگاهی دیگر به کناره‌گیری حسین فدایی از دبیر کلی ایثارگران

  توانایی جریان اصولگرایی برای آسیب‌شناسی و پوست‌اندازی

  حسین فدایی را می‌توان از مؤثرترین افراد در روند رشد جریان اصولگرایی در اوایل دههٔ ۸۰ دانست. در شورای شهر دوم، مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم نقش پررنگش قابل کتمان نیست.

  • ۱۲:۱۶,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

 • توانایی جریان اصولگرایی برای آسیب‌شناسی و پوست‌اندازی