• سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

    دولت قانون حقوق نیروهای مسلح را به‌درستی اجرا کند

    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کارکنان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی نباید دغدغه حقوق داشته باشند، گفت: دولت مصوبات مجلس در خصوص حقوق نیروهای مسلح را باید به‌درستی اجرا کند.

    • ۱۴:۲۲,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • دولت قانون حقوق نیروهای مسلح را به‌درستی اجرا کند