• مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی :

    سرمایه‌گذاران نیروگاه بادی به خراسان شمالی سفر می کنند

      مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: سرمایه‌گذار آلمانی به همراه شرکت سرمایه‌گذار تا پایان سپتامبر(10روز آینده) برای ایجاد نیروگاه‌های بادی به استان سفر می‌کنند.

    • ۱۹:۰۶,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • سرمایه‌گذاران نیروگاه بادی به خراسان شمالی سفر می کنند