• برگزاری جشنواره پسته در سنخواست

  برگزاری جشنواره پسته در تابستان سال آینده در نشست ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و مسوولان  سنخواست مورد تاکید و موافقت قرار گرفت.

  • ۱۵:۳۲,پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶

 • برگزاری جشنواره پسته در سنخواست
 • کشت باریجه مردم پیر بز

  این جمعیت( مردم روستای پیربز) نه برای کوه نوردی بلکه برای کشت باریجه با ذوق وشوق امروز با کمک منابع طبیعی پا به ارتفاعات روستا گذاشتند.

  • ۱۸:۱۵,پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶

 • کشت باریجه مردم پیر بز