• در دیدار سرکنسول ترکیه در مشهد با استاندار خراسان شمالی

    روابط فرهنگی و تجاری خراسان شمالی و ترکیه افزایش می‌یابد

    سرکنسول جمهوری ترکیه در مشهد و استاندار خراسان شمالی در نشست مشترکی با تأکید بر توسعه مراودات فرهنگی، تجاری و سرمایه‌گذاری، بر ایجاد پیوند خواهرخواندگی بین شهرها و همکاری در حوزه گردشگری تأکید کردند.

    • ۱۳:۵۱,چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

  • روابط فرهنگی و تجاری خراسان شمالی و ترکیه افزایش می‌یابد