• دبیر سومین جشنواره تئاتر کوتاه خراسان شمالی:

    خراسان شمالی توانایی برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر را دارد

    دبیر سومین جشنواره تئاتر کوتاه خراسان شمالی با اشاره به خلاقیت و انگیزه هنرجویان تئاتر این استان، گفت: ظرفیت این را داریم تا با گسترش حوزه آموزش، جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه را برگزار کنیم.

    • ۱۴:۳۶,چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

  •  خراسان شمالی توانایی برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر را دارد