•   فرماندارشهرستان شیروان:

    ویزیت بیش از ۷ هزار نفر از مردم مناطق محروم شیروان

     فرماندارشهرستان شیروان از لزوم توجه به مناطق محروم شهرستان خبر داد و گفت: خوشبختانه اقدامات زیربنایی خوبی جهت رفع محرومیت از نقاط محروم شهرستان صورت گرفت.

    • ۱۱:۱۹,پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

  • ویزیت بیش از ۷ هزار نفر از مردم مناطق محروم شیروان