• در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی تصویب شد

    تخصیص 7 میلیارد و 160 میلیون تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌ها استان

    تازه‌ترین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با مصوباتی همچون تأمین اعتبارات لازم به‌منظور فراهم‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ی ارکان، آب‌رسانی به شهرستان‌های اسفراین و شیروان، ایجاد پایگاه تغذیه در ۲۰ آموزشگاه و جلوگیری از بیماری‌های مشترک دام و انسان همراه بود.

    • ۱۳:۵۶,پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

  • تخصیص 7 میلیارد و 160 میلیون تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌ها استان