• امام حسین (ع) مبدا، مقصد و راه

  این بحث درباره امام حسین (ع) در قالب سه جزء مطرح می‌شود و آن سه جزء امام حسین، مبدا، مقصد و راه هستند. مبدا، مقصد و راه بودن به این معناست که امام‌حسین‌(ع) در طول توحید قرار می‌گیرد. یعنی در همان راهی که خداوند امر فرمودند «ان تقوموا لله مثنی و فردی» قرار می‌گیرند.

  • ۱۶:۵۷,سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

 • امام حسین (ع) مبدا، مقصد و راه
 • روایات مرتبط با ورود امام حسین (ع) به کربلا

  شش مرکب عوض کرد، دید نمی‌روند. رو کرد و گفت: “ای موضع هذا”اینجا کجا است؟ همه اینها دقیقاً حساب شده بود. یکی گفت شاط الفرات قاضریه، گفت نه اسم دیگری هم دارد؟ یکی گفت به آن کربلاء هم می گویند.

  • ۱۲:۲۸,شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

 • روایات مرتبط با ورود امام حسین (ع) به کربلا