• نگاهی بر یک تحریف آشکار در مراسم دانشگاهی محرم سال گذشته؛

    خطر تحریف در کمین است

    ماه محرم سال گذشته به سومین روز خود رسیده بود که یکی از اساتید اصلاح‌طلب حوزه و دانشگاه در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی با گره زدن مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برجام با واقعه عاشورا و صحبت امام حسین (ع) با عمر بن سعد مطالبی را عنوان کرد که با واکنش بسیاری از فعالان دانشگاهی و فرهنگی مواجه شد؛ مطالبی خلاف واقع که بیشتر توجیهی برای شرایط سیاسی آن روز کشور بود.

    • ۱۱:۴۱,یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

  •  خطر تحریف در کمین است