• مسئولان غیرت به خرج دهند

    بی‌تابی خاصی در مسئولان برای حل مشکلات دیده نمی‌شود

    مسئولانی که حوزه کاری‌شان به این قبیل مشکلات مربوط می‌شود چگونه شب به‌راحتی سر بر بالین می‌گذارند و آسوده استراحت می‌کنند؟ یک فرد در زمان مسئولیت خود می‌تواند منشأ خدمات گسترده‌ای باشد، یا اصلاً کاری نکند و با حفظ وضعیت موجود دوران مسئولیت را به سر ببرد و یا منشأ یکسری مشکلات جدید شود.

    • ۱۴:۲۰,یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

  • بی‌تابی خاصی در مسئولان برای حل مشکلات دیده نمی‌شود