• استاندارخراسان شمالی:

     وزیر تعاون بر شتاب بخشی طرح اوره 2 پتروشیمی خراسان قول داد

      با دستور مؤکد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی خراسان در بجنورد، موسوم به طرح اوره 2، شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

    • ۱۱:۲۵,دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

  •   وزیر تعاون بر شتاب بخشی طرح اوره 2  پتروشیمی خراسان قول داد