• مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی

    تکمیل و تحویل 529 پروژه عمرانی مددجویی در استان  خراسان شمالی

      مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سال 96، 910 پروژه عمرانی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی اجرا شد که از این تعداد 381 پروژه در دست اقدام و 529 پروژه نیز تکمیل و تحویل خانوارهای تحت حمایت این نهاد شده است.

    • ۰۸:۴۴,پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

  • تکمیل و تحویل 529 پروژه عمرانی مددجویی در استان  خراسان شمالی