• مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی خبر داد

    ۱۴۶ اقدام به خودکشی در استان خراسان شمالی

    مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی از ثبت 146 مورد اقدام به خودکشی و 17 مورد فرار از منزل طی 9 ماهه امسال در سطح استان خبر داد.

    • ۰۷:۵۵,دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

  •  ۱۴۶ اقدام به خودکشی در استان خراسان شمالی