• امام‌جمعه جاجرم:

    گسترش فرهنگ نیکوکاری وظیفه همگان است

    امام‌جمعه جاجرم در جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر این شهرستان گفت: گسترش فرهنگ نیکوکاری و کمک به همنوع وظیفه همه آحاد جامعه است.

    • ۰۹:۴۱,چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

  •  گسترش فرهنگ نیکوکاری وظیفه همگان است