• نماینده مردم شیروان در مجلس:

    پروژه راه‌آهن شیروان به بجنورد به‌زودی اجرا می‌شود

    نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌ها و امور اداری مربوط به پروژه راه‌آهن شیروان به بجنورد انجام‌شده است و پس از تکمیل این امور، به‌زودی این پروژه د مرحله‌ی اجرایی قرار می‌گیرد.

    • ۲۰:۰۰,پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶

  •  پروژه راه‌آهن شیروان به بجنورد به‌زودی اجرا می‌شود