• مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی خبر داد

    اختصاص 1200 هکتار از مراتع خراسان شمالی به گیاهان دارویی

    مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان شمالی گفت: 800 هکتار از مراتع خراسان شمالی زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد و 1200 هکتار دیگر از مراتع این استان نیز در قالب طرح بهره‌برداری گیاهان دارویی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

    • ۱۴:۳۴,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

  • اختصاص 1200 هکتار از مراتع خراسان شمالی به گیاهان دارویی