• اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در دامن سیاست‌زدگی؛

  فسادستیزی صادقی و رفقا

  در جمهوری اسلامی نیز این "سیاست‌زدگی در فساد ستیزی" را می‌توان دقیقا یکی از همان آفاتی خواند که چند سالی است گریبان گروه‌ها، جریانات و جناح‌های متفرق سیاسی را گرفته و مانع حضور پررنگ و موثر این جریانات در عرصه مقابله با مفسدین شده است.

  • ۱۲:۲۲,پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶

 • فسادستیزی صادقی و رفقا
 • دو شرط کلیدی برای عدالت‌خواهی مشروع؛

  سکوت یا افشاگری؟!

  مقابل هر فسادی در نظام دینی سکوت کنیم؟ ممکن است تلقی برخی این باشد که با این مقدمه، هر مبارزه با فسادی می‌تواند منجر به تضعیف انقلاب باشد و محکوم شود به مصلحت‌اندیشی و سکوت. آیا این نتیجه‌گیری حق است؟

  • ۱۸:۲۲,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

 • سکوت یا افشاگری؟!