• انقلاب سفید شاه سلمان

    آزادی‌های یواشکی عربستان به زنان / روشنفکران ایرانی در تب‌وتاب سلطان وهابیت

    در این بین جامعه روشنفکری ایران واکنش‌های جالبی به این موضوع داشته و پادشاه جانی عربستان را به عنوان یک اصلاح طلب واقعی در منطقه معرفی می‌کنند. آن‌ها در تب‌وتاب این آزادی‌ها می‌سوزند و به شماتت اصلاح طلبانی می‌پردازند که با چنین وعده‌هایی از مردم رأی می‌گیرند.

    • ۱۸:۴۰,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

  • آزادی‌های یواشکی عربستان به زنان / روشنفکران ایرانی در تب‌وتاب سلطان وهابیت