• سازمان ملل یا سازمان جنایتکاران و احمق‌ها؟!

    جوک قطعنامه جهانی هنگامی خنده‌دار می‌شود که باید بدانید بنا بر ادعای دیان علائی، نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو اکنون فقط هفت بهایی در یمن زندانی هستند که از محل نگهداری بیشتر آن‌ها اطلاعی در دست نیست و یک نفر از آن‌ها حدوداً ۴ سال است که به دلیل به تعویق افتادن مکرر دادگاه هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

    • ۱۳:۴۰,پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶

  • سازمان ملل یا سازمان جنایتکاران و احمق‌ها؟!