•  فاز نخست واگذاری اینترنت با پهنای باند بالا در بجنورد آغاز شد

    مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: به‌منظور ایجاد دسترسی اینترنت با پهنای باند بالا برای شهروندان و بر اساس برنامه ششم توسعه نخستین فاز پروژه اینترنت پرسرعت مخابرات تحت عنوان " طرح مهرگان" همزمان با سراسر کشور در مخابرات منطقه خراسان شمالی آغاز شد.

    • ۱۱:۳۹,جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

  •   فاز نخست واگذاری اینترنت با پهنای باند بالا در بجنورد آغاز شد