• ​معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی:

    ۸۰ درصد از درخواست های رانندگان باری محقق شده است

    ​معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: تا کنون ۸۰ درصد از مطالبات و درخواست های رانندگان باری محقق شده است.

    • ۱۲:۱۱,سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

  • ۸۰ درصد از درخواست های رانندگان باری محقق شده است