• ساعات پرواز فرودگاه بجنورد تغییر می‌کند

    مدیریت فرودگاه بجنورد با توجه به اقلیم منطقه و شرایط آب و هوایی که به خاطر تغییر فصل با آن‌ها روبه رو است جهت کاهش کنسلی پروازها، ساعات پروازهای این فودگاه را تغییر داد.

    • ۱۰:۰۶,یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

  • ساعات پرواز فرودگاه بجنورد تغییر می‌کند