• مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی خبر داد

    حمایت همه‌جانبه از واحدهای صنعتی خراسان شمالی

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان، حمایت همه‌جانبه می‌کند.

    • ۱۳:۳۸,شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

  • حمایت همه‌جانبه از واحدهای صنعتی خراسان شمالی