• نگاهی به عملکرد بی بی سی فارسی قبل و بعد از عملیات کرکوک

    باید اذعان کرد نقش رسانه های غربی و شاخه های آن که به زبان های مختلف مانند فارسی، عربی و کردی پخش می شوند، در بحران های منطقه خاورمیانه، نقش کاملا تعریف شده ای در جهت منافع غرب دارند و از جمله این منافع طرح موزاییکی کردن کشورهای خاورمیانه و تبدیل آن به بالکان جدید است.

    • ۱۱:۰۶,پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

  • نگاهی به عملکرد بی بی سی فارسی قبل و بعد از عملیات کرکوک