• با حضور وزیر بهداشت

    خوابگاه دانشجویی و دانشکده پزشکی بجنورد افتتاح می شود

    مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد گفت: ساختمان دانشکده پزشکی و خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به‌زودی و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح می‌شود.

    • ۱۴:۰۱,شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

  • خوابگاه دانشجویی و دانشکده پزشکی بجنورد افتتاح می شود