• مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبرداد؛  

    حضور ۲۸۶ ناشر در دهمین نمایشگاه کتاب  

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: ۲۸۶  ناشر در دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی حضور می یابند.

    • ۱۹:۱۴,یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

  • حضور ۲۸۶ ناشر در دهمین نمایشگاه کتاب