• وضعیت و مشکلات اتباع خارجه ساکن استان خراسان شمالی بررسی شد

    مدیرکل دفتر امور امنیتی، انتظامی،اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان شمالی درنشست مشترک کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان و ادارات امور اتباع و مهاجرین خارجی استان های خراسان رضوی، جنوبی،شمالی و گلستان با محوریت بررسی وضعیت جاری و مشکلات اتباع خارجی شرکت کرد.

    • ۱۴:۴۸,یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

  • وضعیت و مشکلات اتباع خارجه ساکن استان خراسان شمالی بررسی شد