• رفع تصرف از 1100 مترمربع اراضی ملی بجنورد

    فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی گفت: با حضور به موقع و هوشیاری گشت یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی، از 1100 مترمربع اراضی دولتی استان رفع تصرف گردید.

    • ۱۵:۰۴,یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

  • رفع تصرف از 1100 مترمربع اراضی ملی بجنورد