• فرماندار شیروان

    باید در بحث محصولات کشاورزی شیروان برند سازی شود

    فرماندار شیروان با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی شهرستان باید برند دار شود گفت:محصولات کشاورزی شهرستان بسیار متنوع و باکیفیت است ازاین‌رو می‌طلبد با برنامه‌ریزی صحیح نسبت به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه اقدام کنیم.

    • ۱۲:۱۱,یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

  • باید در بحث محصولات کشاورزی شیروان برند سازی شود