• مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی:

    نخستین مجوز خانه مسافر در خراسان شمالی صادر شد

    مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی گفت: در راستای تقویت و ارتقاء جایگاه گردشگری استان به لحاظ کمی و کیفی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی ساماندهی طرح خانه مسافر در استان در دستور کار قرار گرفت.

    • ۱۲:۰۵,یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

  •  نخستین مجوز خانه مسافر در خراسان شمالی صادر شد