• دلایل مختلف «خودکشی» + آمار«خودکشی» ایران و جهان

    «خودکشی» اغلب به علت یأس صورت می گیرد که علت آن اغلب به اختلال روانی نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، یا سوء مصرف دارو نسبت داده می شود.

    • ۱۱:۴۶,سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

  • دلایل مختلف «خودکشی» + آمار«خودکشی» ایران و جهان