• فرماندار جدید جاجرم منصوب شد

    به پیشنهاد استاندار خراسان شمالی و با حکم وزیر کشور، رضا آذری به عنوان فرماندار جدید شهرستان جاجرم منصوب شد.

    • ۱۷:۱۴,یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

  • فرماندار جدید جاجرم منصوب شد