• 2  میلیارد ریالی وقف جدید در بجنورد ثبت شد

    رئیس اداره اوقاف شهرستان بجنورد از ثبت ۳ وقف جدید با نیات احداث موکب اصحاب خراسانی، حوزه علمیه و مسجد در سطح شهرستان به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد.

    • ۱۳:۴۴,شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

  • 2  میلیارد ریالی وقف جدید در بجنورد ثبت شد