• گرم شدن زمین از واقعیت تا توهمی مغرضانه

    این دومین باری است که آمریکا به‌رغم تلاش برای پیوستن دیگر کشورها به توافق برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان، خودش بعد از تغییر رئیس‌جمهور از ین توافق خارج می‌شود.

    • ۱۳:۵۷,یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

  • گرم شدن زمین از واقعیت تا توهمی مغرضانه