• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

    دیباچه ای  بر دستاوردهای انقلاب اسلامی

    هر پدیده ی سیاسی و اجتماعی به طبع دستاوردهایی را برای جامعه و جهان به دنبال دارد. این تعبیر از انقلاب اسلامی که شجره ی طیبه ای است که پرتو آثار و برکات آن در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل لمس  است از تعریف درست و به حقی از فراوانی و کثرت دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

    • ۱۰:۲۴,یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

  •  دیباچه ای  بر دستاوردهای انقلاب اسلامی