• پاسخ استاد رحیم‌پور به تحریف سخنانش درباره وضعیت منطقه غرب آسیا؛

    سخنان هنری کسینجر را که طرح و نقد کردم، به اسم حرف‌های من منتشر کردند!

    وآیا اگر ایران اسلامی به دعوت دولتهای قانونی و ملت های مظلوم و مورد هجوم در عراق و سوریه و افغانستان لبیک بگوید و اگر تنها کشوری باشد که به فلسطینی ها سلاح رسانده باشد، این دخالت در امور دیگران و صدور بحران و تهدید سیادت دیگران است؟!

    • ۱۲:۲۸,یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

  • سخنان هنری کسینجر را که طرح و نقد کردم، به اسم حرف‌های من منتشر کردند!